Referenser
R E F E R E N S E R


"Jag har använt "The Work" vid flera tillfällen och slås varje gång av hur effektiv och enkelt det är att få perspektiv på sina tankar. Jag kan rekommendera metoden för både privatpersoner och i arbetssammanhang."


Jeremias Andersson, grundare Academic Work


"Genom åren har jag själv och mina medarbetare haft stor nytta och glädje av samarbetet med Yvonne. Välmående personal presterar bra och ger nöjda kunder. Att det dessutom blir roligare på jobbet är en härlig bonus! Den investering i tid och pengar vi lagt ned har vi fått igen många gånger om."


Magnus Cramne, Ägare, DocuPartner AB, Stockholm


“Yvonne Fuchs kurser hjälpte mig att inte tro på alla smärtsamma tankar som dyker upp i medvetandet. Jag lärde mig att ifrågasätta dessa tankar, inte handla efter vissa av dem och inte bli lika störd av vissa smärtsamma tankar. The Work är ett fint verktyg som verkar ha sitt ursprung i Österländsk filosofi, KBT terapeutiska metoder och delar av filosofin i 12-stegsprogrammet.”


Roger Nilson, jordenrunt kappseglare, läkare / terapeut beroendesjukdomar

"Yvonne Fuchs leder "The Work" med stor passion och struktur. Min egen utveckling tog fart tack vare detta!"


Per Hörberg, organisationscoach, Stockholm


"Vid sidan av att nå vår vision är en av mina största drivkrafter att få se mina idag drygt 50 medarbetare att växa. Vi har anlitat Yvonne för coachning av nyckelpersoner samt som handledare för gemensamma övningar på våra kvalitetskonferenser. Vi har haft stor glädje av Yvonnes bidrag och det är min övertygelse att om man har rätt medarbetare och ger dessa förutsättningar för att utvecklas, då blir företagandet äkta och lönsamhet och tillväxt en konsekvens snarare än ett mål."


Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner Group AB


”Vi på Dipart är ett byggföretag med närmare 90 personer anställda. Med jämna mellanrum händer det att någon av oss får en livskris eller mår dåligt av något skäl. Vi har då inte själva resurser att stötta och coacha vederbörande i rätt riktning utan har istället valt att samarbeta med Yvonne Fuchs. Hon har på ett mycket bra sätt genom åren kunnat vara den delen av vår HR funktion vi så väl behöver. Jag får som VD självklart inte information i detalj om hur Yvonne jobbar men jag kan konstatera att så gott som samtliga efteråt tackat mig för möjligheten att få bli coachade av Yvonne.”


Jens Hoffmann, VD, Dipart Entreprenad AB


"Jag har haft den genialiska metoden The Work som ständig följeslagare under många år. Yvonne leder fantastiska kurser på olika nivåer som passar alla, inte bara nybörjare. Metoden är enkel men mycket krävande att lära ut och det krävs professionalism och känslighet långt utöver det vanliga, vilket Yvonne besitter. Hon leder oss varsamt och tryggt genom processen och delar generöst med sig av sin egna erfarenheter. Det går upp ljus efter ljus hos deltagarna. Ofta handlar det om små aha-upplevelser men ibland sker mirakel när någons liv förändras minuten det självklara uppenbaras - vår sorg, vår ilska, vår ångest är bara vår egen tanke om hur verkligheten och omgivningen borde vara. Jag kan varmt rekommendera The Work och mycket gärna i ledning av Yvonne Fuchs."


Monika Österheim, ägare Gate38, Malmö


 “Jag är mycket glad att vi satsade på en The Work-kurs på Navet. Vi har upptäckt den oerhörda kraften vi alla bär inom oss och som så lätt kan decimeras om vi uppfattar oss som offer. Gemenskap, glädje och kraft har vi nu så vi vill, vågar och kan möta andra människor.”


Lotta Johansson, VD, Navet Science Center, Borås


"Jag kan verkligen rekommendera Yvonnes kurser likaså hennes coachning. Den vägledning som jag fått är ovärderlig. Jag har upptäckt livet på ett nytt sätt och fått klarhet i var jag står och hur jag tänker. Min coachingprocess har hjälpt mig att återta initiativet i mitt liv. Jag har nått insikt om att det är mitt val huruvida jag styr mitt liv, eller uppfattar mig som ett offer för det. Genom Yvonne har jag fått hjälp att lära mig använda några enkla verktyg som hjälper mig att sträva mot det målet. Yvonne coachar på ett mjukt, behagligt och lyhört sätt samtidigt som hon är uppmärksam på att hålla den röda tråden och alltid vara på väg mot målet. En mycket kompetent coach och kursledare.


Maire Pitkänen, VD M3P Förskolor AB, Stockholm


"The Work har jag använt i de flesta av livets skeenden. Både i arbetet och i det mest privata. Yvonne har en lång och gedigen erfarenhet av att leda The Work i Sverige och det märks tycker jag."


Eva Eriksson, Undervisningsråd Skolverket


"Jag har ett flertal gånger gått The Work för Yvonne Fuchs. Varje gång slås jag av hur professionell hon är som kursledare. Yvonne har en struktur och ett lugn som är tilltalande och hon är därtill inspirerande och generös med egna erfarenheter och kunskaper. Jag har alla gånger gått hem med både klargörande kursmaterial och nya insikter. Jag kan varmt rekommendera The Work under Yvonnes närvarande, varma och omtänksamma handledning!"


Christel Dopping, frilansjournalist och psykosyntesterapeut, Stockholm


"Jag har gått tre helgkurser i The Work ledda av Yvonne Fuchs. Det har gett mig mycket bra och användbara redskap att hantera konfliktsituationer, mitt personliga bagage och ökat min förståelse för andras bagage. Jag tycker att The Work stämmer väldigt väl överens med tolvstegsprogrammet, som är min huvudinriktning som beroendeterapeut. Yvonne var en kursledare som bjöd mycket på sig själv och gav det stöd och mod som behövdes för ett gott resultat."


Henrik Börjesson, beroende-terapeut, Göteborg


"Jag har träffat Yvonne i olika sammanhang, både som kursledare på kurser i personlig utveckling och då vi båda varit en del av kursledningen. Oavsett situation eller roll så märks Yvonnes tydliga personlighet i sättet att möta människor. Respekt, engagemang och närvaro när dessa egenskaper är som bäst! Jag känner mig alltid trygg med Yvonne. Hon förmedlar professionalitet och autenticitet."


Hans Hermansson, Andningspedagog, Certifierad handledare i sorgebearbetning, Begravningsentreprenör, Söderhamn


 "The Work, en metod men så oändligt mycket mer än det. Med de, till synes, enkla frågorna har jag tagit mig till djupet av mina föreställningar, fördomar, rädslor och dömanden. Inte bara kan jag använda dem i mötet med klienter och vänner, jag kan använda dem i mötet med mig själv! På ett respektfullt och omtänksamt sätt närmar jag mig kärnan av mina gamla mönster. Efter att ha använt The Work ett tag har det blivit mycket svårare för mig att projicera mina känslor på min omgivning - jag kommer ständigt tillbaka till första frågan: "Är det sant?". Och jag kommer ständigt till samma svar: "Nej!". Och däri ligger storheten, att jag äntligen inser att det jag tänker inte är verkligheten. Verkligheten är som den är, det som sker sker, oavsett vad jag tycker om det och när jag accepterar det blir det stilla inuti. Slut på att kämpa emot, slut på striden mot det som är. Två dagars kurs låter lite, kan det verkligen ske förändring på bara två dagar? Ja, förändringen kan börja. Yvonne guidar på ett mjukt, respektfullt och roligt sätt gruppen in i metoden. Hon använder de fyra frågorna och delar generöst med sig av sina egna erfarenheter och sina egna svar på frågorna. Efter de två dagarna fortsätter frågorna att arbeta i det inre; på så sätt är kursen i realiteten mycket längre än de två dagarna. The Work är en metod - visst. Men också ett sätt att tänka, känna och relatera som följer dig långt bortom kurslokalens väggar."


Amara Rådman, Leg. Psykolog, Falun


"Jag har stort utbyte av de Byron Katie The Work-kurser jag gått för Yvonne Fuchs. Jag har använt mina kunskaper i frågeställningar för företaget och kundprojekt. Det har varit mycket väl investerade pengar och tid. Under Yvonne Fuchs personliga och professionella ledning har jag lyft genom aha-upplevelser på plats. Jag har fått verktyg för vardagens berg- och dalbana, både i yrket och privat. Vid flera tillfällen har jag tagit fram det tydliga kursmaterialet, läst igenom frågorna, tagit mig igenom de passager som känns svåra i tanken, och sedan med ett leende på läpparna kommit till insikt. Jag kan tryggt rekommendera Yvonne Fuchs och The Work, och har även personligen gjort det till vänner och kollegor.


Lotta Hovhammar, copywriter och projektledare Ordbyte AB, Stockholm


“Var på Steg 1 kurs nyligen och är starkt berörd och inspirerad av både form och innehåll. The Work är en djup men ändå helt enkel metod som öppnar vägar till svindlande frihet. Utan krav på annat än ett mod att undersöka sina tankar – ger den här undersökningen möjlighet till ett rikt, gott och sant liv. Yvonne Fuchs är som designad för att ge vägledning och lyhört utrymme till denna process, och jag upplevde kursen som intelligent och effektiv i en oerhört varm atmosfär. Svallvågorna efter helgen är respekt och tacksamhet och jag hoppas att både Yvonne och The Work når fram till många, många människor.


Chatarina Oldermark, Musikalisk ledare Teater Blanca, Uppsala

" Tror du på allting som du tänker? "

"Vill du ha rätt eller vill du bli fri?"

B Y R O N    K A T I E